Missie

Wij bieden ouders een veilige, vriendelijke dagopvang voor hun kind. Vanuit de basis van veiligheid en vertrouwen helpen en stimuleren wij het kind. Wij leren het kind kennis en (luister-) vaardigheden aan die het kind later nodig heeft om zich als individu en als lid van de maatschappij te ontwikkelen. Wij willen een bijdrage leveren aan een fijne sfeer bij u thuis, door uw kind te helpen d.w.z. naar u luistert, goed met u communiceert én positieve gevoelens over zichzelf ontwikkelt.

KINDEROPVANG mét een GROENE VISIE

Kindercentrum Vrolijke kindertuin hecht veel waarde aan het respecteren van de natuur en respectvol omgaan met alles wat bloeit en leeft. Op speelse en educatieve wijze laten wij de kinderen kennis maken met de natuur en beleven ze dat de natuur een leuk en educatief fenomeen is. Daarnaast doen ze kennis op over de wijze waarop planten groeien en bloeien, tevens wordt hun geleerd om respectvol om te gaan met planten, dieren en met elkaar. Het kind is immers ook een individu dat groeit en bloeit!

Profiel medewerkers

Hart voor kinderen, houden van kinderen, creatief, pro-actief: de medewerkers zijn gescreend op basis van persoonlijkheid en kunnen een democratische opvoedingsstijl uitoefenen met aandacht voor de natuur.

INFO-LINKS