Kwaliteit en duurzaamheid

Ons kindercentrum houdt de kwantiteit en kwaliteit in evenwicht door een optimaal gewenste dienstverlening aan te bieden. Op een liefdevolle wijze begeleiden wij kinderen in hun ontwikkelingsfase.Voor ouders zijn wij een partner in de opvoeding.


Veiligheid

Jaarlijks verbeteren wij de werkprocessen door het volgen van relevante cursussen. Zowel de risco-veiligheids- en gezondheidscan is op locatie beschikbaar.


Vierogenprincipe

De dagelijkse werkzaamheden worden op een bepaalde wijze uitgevoerd zodat de (pedagogische) medewerker/stagiare de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten mét een reële kans dat deze gehoord of gezien kan worden door minstens een andere volwasssene


Camerasysteem

Daarnaast is in elke ruimte een beveiligingscamera opgesteld en zijn de activiteiten van de aanwezigen te volgen.


Oudercommissie (OC)

De oudercie is er o.a. om namens ú, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie. Zíj vertegenwoordigen úw belang. U kunt hun een vraag stellen.. óf deelnemen aan de oudercie? Dat kan beide! Klik hier voor het mailadres.


Ontevreden?

Jawel? Enigszins? Of niet? U mag uw ontevredenheid met een leidster bespreken. Als u een klacht (klik hier voor de klachtenprocedure) wilt indienen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Klik hier voor het mailadres. U mág ook te allen tijde contact opnemen met de Geschillen Commissie Kinderopvang, klik hier voor doorverwijzing.